บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อมเครื่องมือวัดทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น โดยทีมงานผู้ชำนาญการซ่อมเครื่องมือวัดที่มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือวัดมากว่า 20 ปี เครื่องมือวัดที่บริการรับซ่อม เช่น

ซ่อมออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อมออสซิลโลสโคปทุกชนิด ซ่อมอนาลอคออสซิลโลสโคป Analog Oscilloscope, ซ่อมดิจิตอลออสซิลโลสโคป Digital Oscilloscope, ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป Digital Storage Oscilloscope โดยทีมงานผู้ชำนาญการซ่อมออสซิลโลสโคป

 • Analog Oscilloscope
รับซ่อม Analog Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป GW INSTEK GOS-652G อนาล็อกออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GOS-652G อนาล็อกออสซิลโลสโคป

รับซ่อม Analog Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป GW INSTEK GOS-6200 อนาล็อกออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GOS-6200 อนาล็อกออสซิลโลสโคป

 • Digital Oscilloscope
รับซ่อม Digital Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป รับซ่อมเครื่องมือวัด GW-INSTEK GDS-806C ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GDS-806C ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป

รับซ่อม Digital Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป รับซ่อมเครื่องมือวัด GW-INSTEK GDS-840S ดิจิตอลออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GDS-840S ดิจิตอลออสซิลโลสโคป

 • Real Time Digital Storage Oscilloscope
รับซ่อม Digital Storage Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป รับซ่อมเครื่องมือวัด GW INSTEK GRS-6052A เรียลไทม์ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GRS-6052A เรียลไทม์สตอเรจออสซิลโลสโคป

รับซ่อม Digital Storage Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป รับซ่อมเครื่องมือวัด GW INSTEK GRS-6032A เรียลไทม์ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GRS-6032A เรียลไทม์สตอเรจออสซิลโลสโคป

ซ่อมสเปคตรัมอนาไลเซอร์ (Spectrum Analyzer)

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อมสเปคตรัมอนาไลเซอร์ Spectrum Analyzer รับซ่อมสเปคตรัมอนาไลเซอร์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานผู้ชำนาญการซ่อมสเปคตรัมอนาไลเซอร์

 • Spectrum Analyzer
รับซ่อมสเปคตรัมอนาไลเซอร์ รับซ่อมเครื่องมือวัด GW INSTEK GSP-810 สเปคตรัมอนาไลเซอร์

GW INSTEK GSP-810 สเปคตรัมอนาไลเซอร์

รับซ่อมสเปคตรัมอนาไลเซอร์ รับซ่อมเครื่องมือวัด GW INSTEK GSP-827 สเปคตรัมอนาไลเซอร์

GW INSTEK GSP-827 สเปคตรัมอนาไลเซอร์

ซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ (Function Generator)

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ Function Generator ซ่อมเครื่องกำเนิดสัญญาณ ทุกแบบ ทุกรุ่น โดยทีมงานผู้ชำนาญการซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

 • Arbitrary Function Generator
ซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK SFG-830 ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

GW INSTEK SFG-830G ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK SFG-830 ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

GW INSTEK SFG-830 ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

 • Audio Generator
รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK GAG-809 เครื่องกำเนิดสัญญาณ Audio Generator

GW INSTEK GAG-809 เครื่องกำเนิดสัญญาณ

 • DDS Function Generator
DDS Function Generator ซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK SFG-2004

GW INSTEK SFG-2004 ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ DDS Function Generator GW INSTEK SFG-2104

GW INSTEK SFG-2104 ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

 • FM/AM Generator
รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK GSG-120 FM/AM Generator

GW INSTEK GSG-120 FM/AM Generator

รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ FM/AM Generator จุม เอ็นจิเนียริ่ง GW INSTEK GSG-122 FM/AM Generator

GW INSTEK GSG-122 FM/AM Generator

 • Function Generator
รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK GFG-8216A เครื่องกำเนิดสัญญาณ

GW INSTEK GFG-8216A เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ 3MHz

รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK GFG-8020H เครื่องกำเนิดสัญญาณ

GW INSTEK GFG-8020H เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ 2MHz

 • RF Generator
รับซ่อม RF Generator ซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK GRG-450B เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ

GW INSTEK GRG-450B เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ

ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อมเพาเวอร์ซัพพลายทุกชนิด ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ซ่อมเอซีเพาเวอร์ซัพพลาย ซ่อมดีซีเพาเวอร์ซัพพลาย ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์โหลด Electronic Load โดยทีมงานผู้ชำนาญการซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย

 • AC Power Supply
รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK APS-9102 AC Power Supply

GW INSTEK APS-9102 AC Power Supply

รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย รับซ่อม GW INSTEK APS-9501 AC Power Supply

GW INSTEK APS-9501 AC Power Supply

 • DC Power Supply
รับซ่อม DC Power Supply รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK PSS-3203 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

GW INSTEK PSS-3203 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย ซ่อม DC Power Supply GW INSTEK PPE-3323 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

GW INSTEK PPE-3323 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

 • Electronic Load
รับซ่อม Electronic Load GW INSTEK PEL-300 อิเล็กทรอนิกส์โหลด จุม เอ็นจิเนียริ่ง

GW INSTEK PEL-300 อิเล็กทรอนิกส์โหลด

 • Multi-Output DC Power Supply
รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK GPS-4251 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบดิจิตอล

GW INSTEK GPS-4251 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบดิจิตอล

รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK GPS-2303 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบดิจิตอล

GW INSTEK GPS-2303 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบดิจิตอล

 • Triple Output DC Power Supply
รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK GPC-3020 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

GW INSTEK GPC-3020 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK GPC-6030D เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

GW INSTEK GPC-6030D เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

ซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter)

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ทุกชนิด ทั้งดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะและดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมือถือ โดยทีมงานผู้ชำนาญการซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์

 • Digital Multimeter
ซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GW INSTEK GDM-8246 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

GW INSTEK GDM-8246 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

รับซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GW INSTEK GDM-8034 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

GW INSTEK GDM-8034 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

 • Handheld Digital Multimeter
ซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GW INSTEK GDM-394

GW INSTEK GDM-394 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GW INSTEK GDM-356

GW INSTEK GDM-356 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

 • Others Meter
รับซ่อมพาวเวอร์มิเตอร์ รับซ่อมเครื่องมือวัด GW INSTEK GPM-8212

GW INSTEK GPM-8212 พาวเวอร์มิเตอร์

ซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GW INSTEK GPG-2A Logic Pulser

GW INSTEK GPG-2A Logic Pulser

ซ่อม Components & Safety Tester

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อม Components & ซ่อม Safety Tester, ซ่อม DC Milli-Ohm Meter, ซ่อม Electrical Safety Tester, ซ่อม LCR Meter

 • DC Milli-Ohm Meter
รับซ่อม DC Milli-Ohm Meter

GW INSTEK GOM-802 มิลลิโอห์มมิเตอร์

 • Digital IC Tester
 รับซ่อมเครื่องมือวัด ซ่อม Digital IC Tester GW INSTEK GUT-6000A

GW INSTEK GUT-6000A Digital IC Tester

 • Electrical Safety Tester
รับซ่อม Hipot Testers GW INSTEK GPI-745A

GW INSTEK GPI-745A Hipot Testers

รับซ่อม Hipot Testers GW INSTEK GPI-825

GW INSTEK GPI-825 Hipot Testers

 • LCR Meter
รับซ่อม LCR Meter รับซ่อมมิเตอร์วัดค่า LCR

GW INSTEK LCR-819 แอลซีอาร์มิเตอร์

รับซ่อมมิเตอร์วัดค่า LCR รับซ่อม LCR Meter GW INSTEK LCR-821 แอลซีอาร์มิเตอร์

GW INSTEK LCR-821 แอลซีอาร์มิเตอร์

 • Safety Testing Instruments
รับซ่อมเครื่องมือวัด รับซ่อม GW INSTEK GPI-625 Withstanding Voltage/Insulation Tester

GW INSTEK GPI-625 Withstanding Voltage/Insulation Tester

รับซ่อมเครื่องมือวัด GW INSTEK GCT-630 Ground Continuity Tester

GW INSTEK GCT-630 Ground Continuity Tester

KIKUSUI TOS8870A AC Withstanding Voltage Insulation Resistance Tester

KIKUSUI TOS8870A AC Withstanding Voltage Insulation Resistance Tester