ซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter)

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ทุกชนิด ทั้งดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะและดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมือถือ โดยทีมงานผู้ชำนาญการซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์

  • Digital Multimeter
ซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GW INSTEK GDM-8246 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

GW INSTEK GDM-8246 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

รับซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GW INSTEK GDM-8034 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

GW INSTEK GDM-8034 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

  • Handheld Digital Multimeter
ซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GW INSTEK GDM-394

GW INSTEK GDM-394 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GW INSTEK GDM-356

GW INSTEK GDM-356 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

  • Others Meter
รับซ่อมพาวเวอร์มิเตอร์ รับซ่อมเครื่องมือวัด GW INSTEK GPM-8212

GW INSTEK GPM-8212 พาวเวอร์มิเตอร์

ซ่อมดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GW INSTEK GPG-2A Logic Pulser

GW INSTEK GPG-2A Logic Pulser