ซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ (Function Generator)

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ Function Generator ซ่อมเครื่องกำเนิดสัญญาณ ทุกแบบ ทุกรุ่น โดยทีมงานผู้ชำนาญการซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

  • Arbitrary Function Generator
ซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK SFG-830 ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

GW INSTEK SFG-830G ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK SFG-830 ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

GW INSTEK SFG-830 ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

  • Audio Generator
รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK GAG-809 เครื่องกำเนิดสัญญาณ Audio Generator

GW INSTEK GAG-809 เครื่องกำเนิดสัญญาณ

  • DDS Function Generator
DDS Function Generator ซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK SFG-2004

GW INSTEK SFG-2004 ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ DDS Function Generator GW INSTEK SFG-2104

GW INSTEK SFG-2104 ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์

  • FM/AM Generator
รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK GSG-120 FM/AM Generator

GW INSTEK GSG-120 FM/AM Generator

รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ FM/AM Generator จุม เอ็นจิเนียริ่ง GW INSTEK GSG-122 FM/AM Generator

GW INSTEK GSG-122 FM/AM Generator

  • Function Generator
รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK GFG-8216A เครื่องกำเนิดสัญญาณ

GW INSTEK GFG-8216A เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ 3MHz

รับซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK GFG-8020H เครื่องกำเนิดสัญญาณ

GW INSTEK GFG-8020H เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ 2MHz

  • RF Generator
รับซ่อม RF Generator ซ่อมฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ GW INSTEK GRG-450B เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ

GW INSTEK GRG-450B เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ