ซ่อมออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อมออสซิลโลสโคปทุกชนิด ซ่อมอนาลอคออสซิลโลสโคป Analog Oscilloscope, ซ่อมดิจิตอลออสซิลโลสโคป Digital Oscilloscope, ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป Digital Storage Oscilloscope โดยทีมงานผู้ชำนาญการซ่อมออสซิลโลสโคป

  • Analog Oscilloscope
รับซ่อม Analog Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป GW INSTEK GOS-652G อนาล็อกออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GOS-652G อนาล็อกออสซิลโลสโคป

รับซ่อม Analog Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป GW INSTEK GOS-6200 อนาล็อกออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GOS-6200 อนาล็อกออสซิลโลสโคป

  • Digital Oscilloscope
รับซ่อม Digital Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป รับซ่อมเครื่องมือวัด GW-INSTEK GDS-806C ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GDS-806C ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป

รับซ่อม Digital Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป รับซ่อมเครื่องมือวัด GW-INSTEK GDS-840S ดิจิตอลออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GDS-840S ดิจิตอลออสซิลโลสโคป

  • Real Time Digital Storage Oscilloscope
รับซ่อม Digital Storage Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป รับซ่อมเครื่องมือวัด GW INSTEK GRS-6052A เรียลไทม์ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GRS-6052A เรียลไทม์สตอเรจออสซิลโลสโคป

รับซ่อม Digital Storage Oscilloscope ซ่อมออสซิลโลสโคป รับซ่อมเครื่องมือวัด GW INSTEK GRS-6032A เรียลไทม์ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป

GW INSTEK GRS-6032A เรียลไทม์สตอเรจออสซิลโลสโคป