ซ่อมเครื่องวัดการเคลือบ (Enamel Tester)

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) ซ่อมเครื่องวัดการเคลือบ (Enamel Tester) เครื่องที่ใช้สำหรับวัดความสามารถในการเคลือบผิววัสดุโลหะ

  • เครื่องวัดการเคลือบ (Enamel Tester)
ซ่อมเครื่องวัดการเคลือบ เครื่องวัดความสามารถในการเคลือบ Enamel TesterMicrocontroller Enamel Tester ซ่อมเครื่องวัดการเคลือบ เครื่องวัดความสามารถในการเคลือบ Enamel TesterMicrocontroller Enamel Tester