ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อมเพาเวอร์ซัพพลายทุกชนิด ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ซ่อมเอซีเพาเวอร์ซัพพลาย ซ่อมดีซีเพาเวอร์ซัพพลาย ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์โหลด Electronic Load โดยทีมงานผู้ชำนาญการซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย

  • AC Power Supply
รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK APS-9102 AC Power Supply

GW INSTEK APS-9102 AC Power Supply

รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย รับซ่อม GW INSTEK APS-9501 AC Power Supply

GW INSTEK APS-9501 AC Power Supply

  • DC Power Supply
รับซ่อม DC Power Supply รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK PSS-3203 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

GW INSTEK PSS-3203 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย ซ่อม DC Power Supply GW INSTEK PPE-3323 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

GW INSTEK PPE-3323 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

  • Electronic Load
รับซ่อม Electronic Load GW INSTEK PEL-300 อิเล็กทรอนิกส์โหลด จุม เอ็นจิเนียริ่ง

GW INSTEK PEL-300 อิเล็กทรอนิกส์โหลด

  • Multi-Output DC Power Supply
รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK GPS-4251 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบดิจิตอล

GW INSTEK GPS-4251 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบดิจิตอล

รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK GPS-2303 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบดิจิตอล

GW INSTEK GPS-2303 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบดิจิตอล

  • Triple Output DC Power Supply
รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK GPC-3020 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

GW INSTEK GPC-3020 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

รับซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย GW INSTEK GPC-6030D เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

GW INSTEK GPC-6030D เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง