ซ่อม Components & Safety Tester

บริษัท จุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (JUM Engineering Co., Ltd.) บริการซ่อม Components & ซ่อม Safety Tester, ซ่อม DC Milli-Ohm Meter, ซ่อม Electrical Safety Tester, ซ่อม LCR Meter

  • DC Milli-Ohm Meter
รับซ่อม DC Milli-Ohm Meter

GW INSTEK GOM-802 มิลลิโอห์มมิเตอร์

  • Digital IC Tester
 รับซ่อมเครื่องมือวัด ซ่อม Digital IC Tester GW INSTEK GUT-6000A

GW INSTEK GUT-6000A Digital IC Tester

  • Electrical Safety Tester
รับซ่อม Hipot Testers GW INSTEK GPI-745A

GW INSTEK GPI-745A Hipot Testers

รับซ่อม Hipot Testers GW INSTEK GPI-825

GW INSTEK GPI-825 Hipot Testers

  • LCR Meter
รับซ่อม LCR Meter รับซ่อมมิเตอร์วัดค่า LCR

GW INSTEK LCR-819 แอลซีอาร์มิเตอร์

รับซ่อมมิเตอร์วัดค่า LCR รับซ่อม LCR Meter GW INSTEK LCR-821 แอลซีอาร์มิเตอร์

GW INSTEK LCR-821 แอลซีอาร์มิเตอร์

  • Safety Testing Instruments
รับซ่อมเครื่องมือวัด รับซ่อม GW INSTEK GPI-625 Withstanding Voltage/Insulation Tester

GW INSTEK GPI-625 Withstanding Voltage/Insulation Tester

รับซ่อมเครื่องมือวัด GW INSTEK GCT-630 Ground Continuity Tester

GW INSTEK GCT-630 Ground Continuity Tester

KIKUSUI TOS8870A AC Withstanding Voltage Insulation Resistance Tester

KIKUSUI TOS8870A AC Withstanding Voltage Insulation Resistance Tester