ไอซีออปแอมป์ LM358 Op-Amp Dual Operational Amplifier

ไอซีออปแอมป์ LM358 Op-Amp Dual Operational Amplifier

4.00 บาท

มีสินค้า 8 ตัว


ราละเอียดเพิ่มเติม

ไอซีเร็กกูเลเตอร์ ไอซีแปลงไฟ 5 โวลต์ 7805 Voltage Regulator IC 5V 1.5A TO-220

The LM358 is a great, easy-to-use dual-channel opamp. Opamps have so many applications we figured we should probably carry at least one in a DIP package. LM358 applications include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional opamp circuits.
If you’re looking for a good, standard opamp the LM358 should fill most of your needs. It can handle a supply of 3-32VDC and source up to 20mA per channel. This opamp is great if you need to operate two individual opamps from a single power supply. Comes in an 8-pin DIP package.

  • Two internally compensated op-amps
  • Internally frequency compensated for unity gain
  • Large DC voltage gain: 100 dB
  • Wide bandwidth (unity gain): 1 MHz (temperature compensated)
  • Wide power supply range:
  • Single supply: 3V to 32V
  • or dual supplies: +/-1.5V to +/-16V