ไอซีเร็กกูเลเตอร์ ไอซีแปลงไฟ 5 โวลต์ 7805 Voltage Regulator IC 5V 1.5A TO-220

ไอซีเร็กกูเลเตอร์ ไอซีแปลงไฟ 5 โวลต์ 7805 Voltage Regulator IC 5V 1.5A TO-220

7.00 บาท

มีสินค้า 5 ตัว


ราละเอียดเพิ่มเติม

ไอซีเร็กกูเลเตอร์ ไอซีแปลงไฟ 5 โวลต์ 7805 Voltage Regulator IC 5V 1.5A TO-220